ارتباط با ما

Scan

اطلاعات تماس:

  • دفتر تهران: ولیعصر – خیابان مقدس اردبیلی- کدپستی 1986833188

    کارخانه: خراسان شمالی- گرمه- کد پستی 9431917433

  • +۹۸ ۲۱ ۲۶۲۰۴۲۸۱

  • +۹۸ ۹۱۵ ۹۸۳۶۴۱۵

  • +۹۸ ۲۱ ۲۶۲۰۶۵۰۳

  • info[at]alphaoxide.com