شرکت آراد لیان فراور آریا (آلفا) به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته شد

شرکت آراد لیان فراور آریا ( آلفا ) با تکیه بر توان مهندسی خود و با همکاری مستمر متخصصین خود توانسته است تا برای اولين بار در ايران سرمایه گذاری بر روی خط توليد صنعتی آلفا آلومینا را به جریان بیندازد. تولید این محصول استراتژیک حاصل طی شدن یک روند تحقیقاتی و احداث پايلوت بوده است که همین امر باعث شد تا در روند بررسی شرکت های دانش بنیان مورد ارزیابی و تایید کارشناسان قرار گیرد.

به منظور مشاهده و دریافت لیست شرکت‌های دانش، این متن را لمس نمایید.