قیمت آلومینا روند صعودی خواهد داشت

طبق پیش بینی های مراکز معتبر بین المللی، قیمت آلومینا که در چند سال گذشته رو به کاهش بود با روند صعودی فعلی پیش خواهد رفت.

این تحلیل را به صورت مفصل در پایگاه خبری معدن24 مطالعه نمایید.